nasze podstawy

 

Mówiąc bardzo krótko i prosto, w pracy ODWAGI są nimi:

  • Pismo św. i związana z nim antropologia biblijna, które ukazują człowieka stworzonego przez Boga „mężczyzną i niewiastą”
    (Rdz 1,27);
  • nauka Kościoła katolickiego, czyli konkretne dokumenty, szczególnie Kongregacji Nauki Wiary, dotyczące problemu osób o skłonności homoseksualnej. Tekstem inspirującym pracę ODWAGI jest „List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych” z roku 1986.


NAUCZANIE KOŚCIOŁA