publikacje

 
 
 
 

„Homoseksualizm i nadzieja”. Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004

Oświadczenie przynosi nadzieję osobom doświadczającym skłonności homoseksualnych. Podstawą tej nadziei jest fakt, że takie skłonności nie determinują ostatecznie człowieka w jego relacjach z innymi. Niedojrzałość emocjonalna i zaburzenia rozwojowe, leżące u podstaw homoseksualizmu, mogą być poddane terapii, prowadzącej do przełamania zakłóceń tożsamości płciowej i/lub doprowadzić do osiągnięcia wolności uzdalniającej do życia czystego zgodnie ze swoim stanem. Autorzy Oświadczenia formułują zalecenia dla środowisk katolickich, które mogą nieść skuteczną pomoc osobom dotkniętym homoseksualizmem. W swoim opracowaniu sięgają do wyników badań naukowych pochodzących zarówno ze środowisk prohomoseksualnych, jak też promujących prewencję i terapię homoseksualizmu.

 

Richard Cohen, „Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu”
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005

Każdy człowiek potrzebuje doświadczenia prawdziwej miłości. Także osoba o skłonnościach homoseksualnych. Czy ma taką możliwość, aby jednocześnie pozostać w zgodzie z prawem naturalnym oraz z nauczaniem Biblii i Kościoła? Czy związki z osobami tej samej płci są w stanie zaspokoić jej pragnienie kochania i bycia kochaną? Czy życie geja naprawdę może być wesołe? Dlaczego niektórych ludzi pociągają seksualnie osoby tej samej płci? Czy urodzili się takimi? Czy oni lub ich bliscy popełnili jakiś życiowy błąd? Czy osoby odczuwające homoseksualnie mogą doświadczyć przemiany? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakiej pomocy mogą oczekiwać i gdzie mogą jej szukać? W jaki sposób można wyjść naprzeciw tym, którzy cierpią z powodu swoich skłonności do osób tej samej płci? Jakie postawy wobec takich osób i ich zachowań ma przyjmować społeczeństwo, a zwłaszcza wspólnoty religijne i ich członkowie?

Książka „Wyjść na prostą” zawiera odpowiedzi na te i na wiele innych pytań, które łączą się z coraz powszechniejszym, również w Polsce, zjawiskiem homoseksualizmu. Autor w jasny i ciekawy sposób przedstawia rozumienie tego fenomenu oraz wypracowaną przez siebie metodę uzdrawiania ludzi dotkniętych problemem homoseksualizmu. Skuteczność jego metody potwierdza historia jego życia, a także osób, którym towarzyszył w procesie zdrowienia.

 

Richard Cohen, „Gdy twoje dziecko jest gejem” 
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009

 Pomagając mężczyznom i kobietom w uzdrowieniu z niechcianego pociągu seksualnego do osób tej samej płci, przez ostatnich siedemnaście lat wysłuchałem opowiadań setek rodziców, którzy zmagali się ze swoim bólem. 

Co możemy zrobić? Dlaczego to się stało? Nasz syn wie, ze mocno wierzymy w Chrystusa, a mimo to jest całkowicie zbuntowany... W kościele słyszymy tylko negatywne opinie o homoseksualistach...

Ta książka jest owocem mojej drogi wyjścia z homoseksualizmu oraz późniejszych lat praktyki klinicznej. Jest owocem tygodni, miesięcy i lat prowadzenia setek rodzin i przyjaciół i doradzania im, jak mogą pomóc swoim bliskim w uświadomieniu sobie prawdziwej tożsamości płciowej i doświadczeniu swego heteroseksualnego potencjału.
Plan, który przedstawię, będzie wymagał od was dyscypliny i pilności. Ale cudownym produktem ubocznym będzie to, że wy również doznacie przemiany i doświadczycie większej miłości, niż kiedykolwiek mogliście się tego spodziewać. Richard Cohen

 

Janelle Hallman, „W sercu kobiecego homoseksualizmu. Kompleksowy podręcznik terapeutyczny"
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków

Kobiety o skłonnościach homoseksualnych charakteryzują się pewnymi cechami i sposobami nawiązywania relacji, które również zmuszają do odmiennego stylu prowadzenia ich terapii. Są głębokimi, zapalonymi, wspaniałymi myślicielkami. Posiadają umiejętność niekończącego się dawania i pomagania innym. Są niezwykle pomysłowe, oddane, a także rozbrajająco szczere i bezpośrednie. Jeśli nie uda mi się zdziałać nic więcej za pomocą tej książki, mam nadzieję, że dzięki niej przynajmniej okażę im szacunek i złożę hołd bardzo wyjątkowym kobietom – bo takimi właśnie są.
Rozmawiałam z wieloma terapeutami, którzy przyznali w sekrecie, że kobieta doświadczająca skłonności homoseksualnych to ich ulubiony rodzaj pacjenta. Jednak kobiety te mogą stanowić dla terapeuty także wielkie wyzwanie. Janelle Hallamn


Gerard van den Aardweg, „Homoseksualizm i nadzieja”
Biblioteka Frondy

W czasach, gdy propaganda homoseksualizmu upiera się, że homoseksualizm jest normalny, a styl życia gejów radosny, jeden z najwybitniejszych europejskich pschoterapeutów proponuje słowo nadziei – i prawdy. Homoseksualizm nie jest uwarunkowany genetycznie – pisze Gerard van den Aardweg – a styl życia gejów nie jest drogą, którą homoseksualiści muszą podążać. Rosnący zbiór dowodów pokazuje, że homoseksualizm jest zakorzeniony w problemie psychicznym, który można z powodzeniem leczyć. Jest nadzieja dla nieszczęśliwych homoseksualistów, którzy pragną przemiany.

 

Alan Medinger, „Podróż ku pełni męskości”
Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2005

Książka powstała z myślą o tych, którzy pragną przezwyciężyć swoje homoseksualne skłonności, ale przekazuje także wiele prawd ogólnych dotyczących akceptacji i rozwoju męskiej tożsamości. Autor proponuje nam przejście przez kolejne etapy rozwojowe dorastania do męskości, bez dróg na skróty. Jeżeli nie uczyniliśmy tego, będąc chłopcami, musimy zrobić to w wieku dojrzałym. Pokazuje, na czym polega męskość i jakie ma znaczenie oraz jak ją realizować w zgodzie z uniwersalnym Bożym planem.

 

Grażyna Tokaj, „Wierny przyjaciel lekarstwem życia ”

WIERNY PRZYJACIEL 
potężną obroną 
kto go znalazł
skarb znalazł
Za WIERNEGO PRZYJACIELA
nie ma odpłaty
ani równej wagi
za wielką jego wartość
WIERNY PRZYJACIEL
jest lekarstwem życia